Pan Michal Rubeš spustil jako soukromou aktivitu web https://www.termiter.cz/praha1/start a pokládal jednotlivým stranám různé dotazy.

Jak naši voliči vědí, komunikujeme s občany každý den po celé volební období osobně, telefonicky i emaily stejně jako se před volbami potkáváme a zveme vás na jednotlivá setkání vždy k danému tématu, prezentujeme informace na webu https://odspraha1.cz a  https://spolecnepro1.cz, a komunikujeme i na Facebooku https://www.facebook.com/odspraha1, https://www.facebook.com/evaspackova.praha1, https://www.facebook.com/richardbures.praha1/

Denně za námi chodí mnoho lidí a vždy zodpovídáme a vysvětlujeme každý dotaz či podnět. Stejně jako pan Rubeš se s námi setkalo i několik místních osobností, které se na dění v Praze 1 podílí již mnoho let a ptali se nás jménem různých spolků, skupin či jen sousedů a známých.  

Asi není jen naší chybou, že až do spuštění uvedeného webu a aktivity na nejmenované skupině strany Zelených jsme o existenci pana Rubeše, na rozdíl od mnoha jiných aktivních lidí ve vztahu k Praze 1, neměli ponětí. Mnohokrát byla naše slova překroucena a děje se tak i v těchto volbách. 

Přes vše ze slušnosti odpovídáme zde, na naší stránce, přestože odpovědi na některé otázky byly mnohokrát zodpovězeny, jsou veřejně známy, nebo jsme o nich s lidmi opakovaně mluvili.

Nebojte se tak jako doposud kontaktovat naše kandidáty. Jsme tu a pracujeme stále.

A jaké otázky byly pokládány:

Bydlí vaši kandidáti v Praze 1? Pokud některý ne, proč se uchází o práci v zastupitelstvu?

Ano.

S kterými kandidátkami jste ochotni jít po volbách do koalice? S kterými naopak ne?

Své partnery si případně vybereme na základě programové shody. Je podstatné, aby koalice vzniklá po volbách dokázala efektivně pracovat na řešení problémů Prahy 1 a sdílela podobná názorová a hodnotová východiska. S některými s kandidujících subjektů je to ovšem objektivně hůře představitelné.

Kdo je vaším kandidátem na starostu?

Eva Špačková

Zasadíte se o zachování parčíku u Staronové synagogy a budete rozhodně vystupovat proti jeho vydláždění?

Prostor u Staronové synagogy nesmí být celkově zadlážděn, musí i nadále zůstat zelený a dotvářet městský prostor okolo sebe. Projekt, který navrhujeme, počítá ovšem s otevřením tohoto místa lidem, vysazením více stromů namísto keřů, zachování trávy a vytvořením odpočinkové zóny. Podstatné je, že celkové množství zeleně musí být minimálně zachováno, vysazením stromů však spíše navýšeno.

Máte v plánu zavést webové fórum, kde budou občanům Prahy 1 veřejně odpovídat zaměstnanci radnice?

Již dnes existuje možnost podávat prostřednictvím https://www.praha1.cz/urad/sluzby/ptejte-se/ dotazy a podněty a je na ně vždy reagováno. Stejně tak samostatně v otázkách veřejného pořádku a bezpečnosti existuje modernizovanější způsob podávání oznámení a podnětů –https://bezpecnost.praha1.cz/mapy/oznameni

Kromě toho je kompletně připraven nová (existovala již na konci 2018, ale byl v roce 2019 smazána) komponenta pro podávání podnětů a dotazů, kdy se nejen daná věc zobrazuje na mapě, ale je viditelná i kompletní historie odpovědí a způsob vyřešení problematiky.

S jakým rozpočtem počítáte na letošní komunální volby a jaký je zdroj těchto použitých peněz?

Rozpočet je plně hrazen příspěvky kandidátů a jejich výše je transparentně zobrazována na stránkách ods.cz

Je proti některému z vašich kandidátů vedené trestní řízení? Pokud ano, proti kterému a za co?

Zde si s dovolením vypůjčíme vyjádření TOP09, které naprosto přesně shrnulo celou situaci.

Eva Špačková, Richard Bureš a Filip Dvořák jsou trestně stíhaní s dalšími asi 30 osobami. „Trestní stíhání je vedeno pátým (!) rokem bez výsledku za údajně spáchaný neúmyslný trestný čin při prodeji bytů. Vzhledem k faktu, že trestní stíhání je postaveno na znaleckém posudku, který obsahuje zásadní chyby, je tedy více jak pravděpodobné, že toto stíhání skončí nevinou všech třiceti lidí. Pro představu, o jaké chyby se jedná uvedeme, že nejvíce medializovanou údajnou škodou je prezentován prodej bytu v Klimentské ulici, kde měla vzniknout škoda 3,9 mil. Kč. Pokud jsou ale do posudku policie dosazené skutečné prodejní ceny bytů (nikoliv inzerované), které byly pro prodej bytů Prahy 1 použity ke srovnání, vychází, že byt v Klimentské byl prodán se ziskem, a ne se škodou bezmála 4 mil. Kč.S vědomím okolností svědčících o nevinně stíhaných osob jsme zdrženliví ohledně diskvalifikace těchto z politického života. V důsledku svérázného právního výkladu zákonů státním zástupcem by mohli být klidně trestně stíhaní všichni zastupitelé a úředníci za majetkové dispozice činěné zdejším zastupitelstvem za posledních 30 let. Nikdo ale nepodal trestní oznámení, takže se nikdo nevyšetřuje.“ Další argumentaci (a je jí doopravdy hodně ke každému jednomu vytýkanému bytu) si ponecháme pro soud.

 

27. Petr Lochman
26. Vladimír Kačírek
25. Michaela Nováček
24. Pavel Beneš
23. Vratislav Veselý
22. Sára Vernerová
21. Ivan Bednář
20. Michal Beneš
19. Dana Komišová
18. Jan Novák